Umiejętności dla przyszłości

 
Klikając na licznik popierasz idee Porozumienia
 
2
3
5
2
osoby poparły już inicjatywę
 

Powołanie CTO w Gdańsku, Kielcach, Lublinie i Rzeszowie

Wsparcie sieci Ambasadorów Startup Poland w celu powołania Chief Technology Officer w administracji lokalnej. Jest to osoba, do której obowiązków należy wybór zastosowania nowoczesnych technologii w mieście, nadanie kierunku ich wykorzystania i stanie na straży spójności tej polityki. CTO powinien pomagać w rozwiązywaniu lokalnych problemów przedsiębiorców (infrastruktura, regulacje), a jednocześnie potrafić wyselekcjonować najciekawsze pomysły, które przedsiębiorcy mogą zrealizować wspólnie z rządem lub miastem.

http://www.um.warszawa.pl/en/aktualnosci/samorz-dy-wspieraj-nowe-technologie

Partnerzy programu:
Urząd Miasta Gdańska, Kielc, Lublina i Rzeszowa

“Dostrzegamy potrzebę powołania stanowiska Chief Technology Officer (CTO) przez urzędy miast w Polsce. Zależy nam, aby w urzędach wyznaczone zostały osoby odpowiedzialne za kontakty ze społecznością start-upową, które będą pośrednikiem między światem biznesu a światem administracji” (Eliza Kruczkowska, http://www.um.warszawa.pl/aktualnosci/samorz-dy-wspieraj-nowe-technologie).

Eliza Kruczkowska, Prezes Fundacji Startup Poland

 

Fundacja Startup Poland
Centrum Przedsiębiorczości ul. Smolna 4, 00-375 Warszawa

Opis działalności: Jesteśmy głosem społeczności polskich startupów w Polsce. Naszym celem jest budowanie świadomości wielkiego potencjału startupów wśród decydentów, polityków i samorządowców.
http://startuppoland.org/

kontakt do osoby odpowiadającej za współpracę w ramach Porozumienia:
Eliza Kruczkowska, eliza@startuppoland.org, tel. 508 295 565, Prezes Fundacji Startup Poland