Umiejętności dla przyszłości

 
Klikając na licznik popierasz idee Porozumienia
 
2
3
5
2
osoby poparły już inicjatywę
 

Portal Edukacyjny Telewizji Polskiej www.edu.tvp.pl

Telewizja Polska Portal Edukacyjny Telewizji Polskiej www.edu.tvp.pl jest nowym interaktywnym narzędziem TVP, tworzonym we współpracy z MEN. Na Portalu znajduje się blisko 1000 odcinków z 40 najciekawszych edukacyjnych serii TVP.
Obecnie Portal jest skierowany do uczniów klas IV-VI, a docelowo – do uczniów na wszystkich etapach edukacji szkolnej. Głównym celem Portalu jest uzupełnianie formalnej edukacji, inspirowanie do pogłębiania wiedzy, służenie pomocą w przygotowaniu lekcji.
Portal zawiera treści w następujących kategoriach : język polski, języki obce, nauka i technologie, matematyka, historia, geografia, nauka o człowieku, kultura oraz przyroda. Każda kategoria obejmuje materiały video (audycje telewizyjne), informacje, ciekawostki, nowości z danej dziedziny.
Nasi partnerzy to MEN, Cyfrowa szkoła, Muzykoteka szkolna, Ninateka, Fundacja Nowoczesna Polska, Scholaris czy Khan Academy.

MMierzejewskaPortal jest wyrazem pojmowania edukacji w sposób nowoczesny. Dla młodego pokolenia nowe technologie – a przede wszystkim Internet – to podstawowe narzędzie w zdobywaniu wiedzy i rozrywki. Chcemy, aby Portal był przyjaznym narzędziem edukacyjnym dostępnym wszędzie i w każdym miejscu. A dla nauczycieli to narzędzie to prowadzania „odwróconych lekcji.

Małgorzata Mierzejewska – Redaktor Naczelna Portalu