Umiejętności dla przyszłości

 
Klikając na licznik popierasz idee Porozumienia
 
2
3
5
2
osoby poparły już inicjatywę
 

Platforma e-learningowa dla osób niepełnosprawnych

Korzystanie z nowoczesnych narzędzi informatycznych daje wielu osobom niepełnosprawnym możliwość uczestniczenia w życiu społecznym, zdobywania wykształcenia oraz podejmowania pracy zawodowej. Fundacja Aktywizacja realizuje wiele projektów, których celem jest przybliżanie uczestnikom zagadnień związanych z rozwiązaniami informatycznymi i nowoczesnymi technologiami. Osoby z niepełnosprawnością, które chcą poszerzyć swoją wiedzę, a nie mogą wziąć udziału w szkoleniach stacjonarnych prowadzonych przez Fundację, mogą skorzystać z szerokiej oferty szkoleń online, które dostępne są bezpłatnie na portalu e-learningowym. Na platformie znajdują się kursy o różnej tematyce, nastawione na podnoszenie kompetencji i umiejętności zawodowych, w podziale na kategorie: ECDL, Grafika komputerowa, Studium Projektowania Graficznego i Multimediów, Biznes oraz Niepełnosprawność. W 2014 roku z oferty skorzystało blisko 870 osób.

Na czym polegają szkolenia e-learningowe prowadzone przez Fundację Aktywizacja? Do kogo są skierowane? Jaki zakres tematyczny obejmują? W jaki sposób można z nich skorzystać?
https://www.youtube.com/watch?v=GgxtkFeBEFs

www.aktywizacja.edu.pl

 

Agata Gawska„Ciągły postęp w rozwoju nowoczesnych narzędzi informacyjno-komunikacyjnych
i ich praktycznego zastosowania sprawia, że z komputera i internetu swobodnie mogą korzystać osoby z różnymi rodzajami i stopniami niepełnosprawności. Technologie pozwalają im w pełni uczestniczyć w życiu społecznym, korzystać
z zasobów edukacyjnych, a także podejmować aktywność zawodową.”

Agata Gawska, Prezeska Zarządu Fundacji Aktywizacja

Fundacja Aktywizacja
ul. Chałubińskiego 9 lok. 9A, 02-004 Warszawa

Adres do korespondencji:
ul. Elektoralna 26, 02-892 Warszawa

Fundacja Aktywizacja zajmuje się edukacją i aktywizacją zawodową osób niepełnosprawnych ze wszystkimi rodzajami i stopniami niepełnosprawności, niezależnie od ich profilu zawodowego, wykształcenia czy miejsca zamieszkania. Fundacja jest organizacją pozarządową, która prowadzi Agencję Zatrudnienia oraz Agencję Doradztwa Personalnego. Posiada także status organizacji pożytku publicznego (OPP).

www.aktywizacja.org.pl
www.facebook.com/Aktywizacja

Kontakt do osoby odpowiadającej za współpracę w ramach Porozumienia:
Justyna Kosuniak, Kierownik Działu Komunikacji
justyna.kosuniak@idn.org.pl,.pl, tel. 22 530 18 47