Umiejętności dla przyszłości

 
Klikając na licznik popierasz idee Porozumienia
 
2
3
5
2
osoby poparły już inicjatywę
 

Opracowanie opisujące stan krajowego sektora ICT

W styczniu 2013 r. Komisja Europejska wystąpiła z nowa inicjatywą zmierzająca do lepszego zrozumienia międzynarodowego wymiaru e-umiejętności i profesjonalizmu ICT. Rezultaty tego projektu nazwanego e-Skills International pozwolą na  przewidywanie zmian na obszarze technik informacyjno-telekomunikacyjnych i identyfikacji ewentualnych możliwości współpracy. Jednym z pierwszych etapów projektu jest przedstawienie obecnego stanu
e-umiejętności i profesjonalizmu ICT w każdym z państw członkowskich UE.  Taki „narodowy profil” dla naszego kraju został opracowany przez Polskie Towarzystwo Informatyczne i przyjęty przez kierownictwo projektu europejskiego.

http://www.eskills-international.com

M_Holynski Opracowany przez PTI narodowy profil stanu e-umiejętności i profesjonalizmu ICT stwarza gwarancję, że polski punkt widzenia zostanie uwzględniony w działaniach regulacyjnych KE dotyczących edukacyjnych aspektów informatyzacji.
dr inż. Marek Hołyński

Polskie Biuro ECDL
Polskie Towarzystwo Informatyczne
ul. Puławska 39 / 4, 02-508 Warszawa

Polskie Towarzystwo Informatyczne (PTI) jest opiniotwórczym stowarzyszeniem informatyków, skoncentrowanym na rozwoju informatyki, zawodu informatyka oraz społeczeństwa informacyjnego.

kontakt do osoby odpowiadającej za współpracę w ramach Porozumienia:
Marek Hołyński, Wiceprezes PTIL, e-mail: marek.holynski@gmail.com