Umiejętności dla przyszłości

 
Klikając na licznik popierasz idee Porozumienia
 
2
3
5
2
osoby poparły już inicjatywę
 
Badania Dobre praktyki Słownik

ILCA Innovative Language Cloud Academy

ILCA Innovative Language Cloud Academy

ILCA to projekt realizowany przez Instytut Neofilologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, w ramach innowacyjnego projektu regionalnego „Małopolska Chmura Edukacyjna”.
Głównym celem projektu jest zbudowanie współpracy uczelni ze szkołami ponadgimnazjalnymi, aby rozbudzić zainteresowania młodzieży i zachęcić ich do podejmowania studiów, ważnych dla rozwoju regionu a także rozwijaniu ich kompetencji cyfrowych.
Uniwersytet Pedagogiczny w projekcie jest odpowiedzialny za naukę języków obcych. Naszym zadaniem jest skuteczne uczenie uczniów szkół ponadgimnazjalnych przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii i komunikacji multimedialnej oraz narzędzi web 2.0 a także umożliwienie nauczycielom doskonalenia zawodowego.

Małgorzata Pamuła-Behrens

Naszym celem jest stworzenie innowacyjnego środowiska: wspierającego naukę języków i poznawanie różnych kultur, budującego motywację uczniów i ich chęć odkrywania Innego, rozwijającego samodzielność uczniów, ich autonomię oraz kształcącego umiejętności społeczne takie jak praca w grupie czy umiejętność planowania wspólnego uczenia się.

dr hab. prof. UP Małgorzata Pamuła-Behrens, koordynatorka projektu ILCA

Instytut Neofilologii
Uniwersytet Pedagogiczny
ul. Podchorążych 2
ilca.up.krakow.pl

kontakt do osoby odpowiadającej za współpracę w ramach Porozumienia:
dr hab. prof. UP Małgorzata Pamuła-Behrens, koordynatorka projektu ILCA
malgorzata.pamula@gmail.com, tel. 12 6627001