Umiejętności dla przyszłości

 
Klikając na licznik popierasz idee Porozumienia
 
2
3
5
2
osoby poparły już inicjatywę
 

eKompetencje Przyszłości

ITLeader Społeczny program skupiony wokół umiejętności cyfrowych i 3 inicjatyw (podprogramów), do których zaliczają się: „ Program Cyber Nawigatorzy” – powołanie pierwszego w Polsce Wolontariatu IT poprzez dostarczanie wszystkich niezbędnych e-kompetencji dla dzieci i młodzieży w Polsce, w tym: organizacja staży, wykładów i szkoleń e-learning’owych. ” Program Cyber Pomoc”  – przygotowanie na bazie dwóch pozostałych programów (Cyber Nawigatorzy oraz Cyfrowe ABC) środowiska i narzędzi do prowadzenia bezpłatnego (podstawowego) wsparcia informatycznego dla wszystkich osób głównie z mniejszych miejscowości, którzy borykają się z problemami dotyczącymi używania i modernizacji posiadanego sprzętu PC. „ Program Cyfrowe ABC” – wsparcie powołanego pierwszego w Polsce Wolontariatu IT (Cyber Nawigatorów) przy Fundacji IT Leader Club Polska, polegającego na prowadzeniu zbiórek publicznych używanego (sprawnego) sprzętu IT.

http://www.itleader.org.pl/eKompetencjePrzyszlosci.html

ALefanowiczDopasowane do rynku umiejętności cyfrowe(IT) wśród dzieci i młodzieży, to podstawowy element budowania nowoczesnej polskiej gospodarki. Bez dzielenia się wiedzą doświadczonych Liderów IT z młodymi adeptami technologii przy dużym poziomie wykluczenia cyfrowego, to wciąż poważny problem cywilizacyjny w Polsce. Program „eKompetencje Przyszłości” adresuje wszystkie wspomniane potrzeby i rozwiązuje kluczowe problemy w duchu misji i wolontariatu IT.

Arkadiusz Lefanowicz, Przewodniczący Rady Fundacji IT Leader Club Polska

Fundacja IT Leader Club Polska
ul. Zawiszy 14, 01-167 Warszawa

Fundacja IT Leader Club Polska to pierwsza niezależna organizacja pozarządowa, której nadrzędnym celem jest propagowanie idei odpowiedzialnego podejścia do zarządzania informatyką zgodnie z hasłem „Z nami jesteś odpowiedzialny społecznie w IT” oraz aktywny wpływ na jej kształt w Polsce zgodnie z ideą powołania think tanku „Centrum Myśli Cyfrowych” dla obszarów e-państwo, e-gospodarka, e-biznes.

www.itleader.org.pl

kontakt do osoby odpowiadającej za współpracę w ramach Porozumienia:
Arkadiusz Lefanowicz, Przewodniczący Rady Fundacji
 e-mail:  arkadiusz.lefanowicz@itleader.org.pl, tel. 506 955 942