Umiejętności dla przyszłości

 
Klikając na licznik popierasz idee Porozumienia
 
2
3
5
2
osoby poparły już inicjatywę
 
Badania Dobre praktyki Słownik

Dwutorowe kształcenie z języka angielskiego

Szkoła wdraża nowatorski dwutorowy model nauczania z języka angielskiego, opracowany dla uczniów ze szkół podstawowych (etap wczesnoszkolny). Korzystając z tego modelu, uczniowie osiągają kompetencje językowe na poziomie komunikatywnym już po trzecim etapie nauki. Od czwartego etapu, uczniowie są przygotowani do nauki, która prowadzona jest wyłącznie w języku drugim. W ramach metody dwutorowej, szkoła opracowała podręczniki (wydanie 1 i wydanie 2), narzędzia interaktywne, e-podręczniki, materiały multimedialne do pracy autonomicznej, w tym: lekcje wideo, ćwiczenia interaktywne, słuchowiska i obrazowe opowiadania językowe (klas 1-3). W roku szkolnym 2014/15 zrealizowanych zostało 15 kursów pilotażowych. W roku szkolnym 2015/16 nauką dwutorową objęte zostaną również dzieci w wieku przedszkolnym (zerówki).

www.smart.edu.pl

Największym wyzwaniem przy realizowaniu kursów w oparciu o model dwutorowy są rodzice, którzy nie do końca wierzą w umiejętności, naturalny spryt i potencjał swoich dzieci. Tym samym, nie pozwalają swoim pociechom uczyć się w sposób nowoczesny, nieograniczony, autonomiczny.

 

Autor dwutorowego modelu kształcenia Piotr Wdowiarski

Smart Learning

ul. Szkolna 34, 05-092 Łomianki

W Smart Learning stworzyliśmy inny model kształcenia, który nie ogranicza się do ławki szkolnej. Jesteśmy gotowi na duże zmiany.

www.smart.edu.pl

Kontakt do osoby odpowiadającej za współpracę w ramach Porozumienia:
Piotr Wdowiarski, Autor dwutorowego modelu kształcenia, e-mail: pw@smart.edu.pl, tel. 535 051 111