Umiejętności dla przyszłości

 
Klikając na licznik popierasz idee Porozumienia
 
2
3
9
6
osoby poparły już inicjatywę
 
Badania Dobre praktyki Słownik

Internet wzbogacił moje życie „Dojrzałość w sieci”

pobierz: http://dojrzaloscwsieci.pl/raport-nt-korzysci.html
opis: Celem badania było sprawdzenie, czy i w jakim stopniu Internet przyczynił się do poprawy jakości życia osób 50+.
autor:  Dominika Czerniawska,Wojciech Fenrich,Marta Olcoń-Kubicka
rok: 2011
zlecający:  Przygotowany na zlecenie Koalicji Cyfrowego Włączenia Generacji 50+ „Dojrz@łość w sieci”