Umiejętności dla przyszłości

 
Klikając na licznik popierasz idee Porozumienia
 
2
0
0
8
osoby poparły już inicjatywę
 

9 grudnia o g. 11.00 spotkanie grupy roboczej SPRUC ds. dostępności

tablet

Artur Marcinkowski – członek Rady Programowej SPRUC i Przewodniczący Grupy roboczej ds. dostępności zasobów internetowych zaprasza na:

VI spotkanie Grupy ds. dostępności zasobów internetowych SPRUC. Spotkanie odbędzie się 9 grudnia 2016 r. w godzinach 11.00 – 14.00 w Ministerstwie Cyfryzacji (Warszawa, ul. Królewska 27, sala nr 22).

Agenda:
11.00 – Przywitanie – słowo wstępu
11.10 – Podsumowanie prac Grupy – Artur Marcinkowski
11.25 – Prezentacja III edycji Dobrych praktyk obsługi osób z niepełnosprawnością – Ewelina Battara (Związek Banków Polskich)
11.40 – Rozporządzenie dotyczące dostępności telekomów – wnioski/podsumowanie – Monika Kulik (Orange)
11.55 – Sekcja e-zdrowie, życie bez barier – Małgorzata Piątkowska (Polskie Towarzystwo Informatyczne)
12.10 – Dyrektywa w sprawie dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych – Monika Szczygielska (Fundacja Widzialni)
12.30 – Dyskusja:

  • dyrektywa w sprawie dostępności stron internetowych a polskie realia
  • zagrożenia dla dostępności związane z outsoursowaniem usług administracji publicznej do podmiotów komercyjnych
  • integracja serwisów w jednym Portalu RP szansą dla większej dostępności?

13.50 – 14.00 Podsumowanie i zakończenie

Podsumowania ostatniego spotkania http://www.widzialni.org/v-spotkanie-grupy-ds-dostepnosci-zasobow-internetowych,m,mg,97,107
Nowi uczestnicy grupy mogą znaleźć podsumowania wszystkich spotkań w zakładce „Grupa ds. dostępności” na stronie http://www.widzialni.org

Potwierdzenie uczestnictwa oraz wszelkie sprawy organizacyjne proszę przesyłać na adres Marty Piwowarczyk – marta.piwowarczyk@widzialni.org

Ze względu na ograniczoną wielkość sali, liczba miejsc jest .ograniczona.